مقایسه ارقام نسبت به سال ٩۴ نشان می دهد، اتفاق خاصی که منجر به ریزش حدود ٣٠ درصد از ارزش بازار شرکت شود، رخ نداده است...

بورس۲۴ : مپنا سهمی که با وجود خبرهایی در خصوص ساخت پنج واحد نیروگاه 25 مگاواتی برای تامین برق شهر حلب سوریه و یا مبادله قرارداد ساخت 5 هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی با این شرکت که طی یک ماهه گذشته به بازار مخابره شد بازهم رشد قابل ملاحظه ای نداشت، طی روزهای اخیر اندکی مورد توجه بازار قرار گرفته است. همان گونه که در جدول پیوست مشاهده می شود، ارزش مارکت "رمپنا" از رقم 95,240 میلیارد ریال در انتهای سال 94 اکنون به 65,950 میلیارد ریال رسیده و این بدان معناست که طی 18 ماه تقریبا یک سوم ارزش بازاری را از دست داده است. در مقابل ارزش دفتری سهم طی این مدت 13 درصد افزایش داشته و همچنین سود عملیاتی و سود خالص شرکت نیز طی این مدت با تغییر خاصی همراه نبوده است؛ اگرچه سود خالص نسبت به سال 95 حدود 16 درصد افت کرده، اما مقایسه ارقام نسبت به سال 94 نشان می دهد، اتفاق خاصی که منجر به ریزش حدود 30 درصد از ارزش بازار شرکت شود، رخ نداده است. همچنین نسبت P/E و P/B شرکت در این مدت بهبود پیدا کرده و به حد مطلوبی رسیده است. این سهم اکنون با P/E حدود 12.5 در بازار معامله می شود و نسبت قیمت به ارزش دفتری از رقم 2.88 در پایان سال 94 اکنون به 1.76 رسیده است. لذا با توجه به شرایط بنیادی شرکت و خبرهایی در خصوص قراردادهای اخیر به نظر می رسد این سهم جای افت بیشتری ندارد و می تواند جز گزینه هایی باشد که مورد توجه بیشتر بازار قرار خواهد گرفت.