*} *} *}

به گزارش بورس ٢۴، حضور حقوقی ها در بازار امروز به خصوص در برخی نمادها با شدت بیشتری ادامه داشت. امروز کد سوم سهامدارا عمده حقیقی های وب اقدام به عرضه و فروش سهام این شرکت برای پر نمودن حجم مبنا نمود شرکتی که با ارزش بازار ١٢٠٠ میلیارد تومانیش فراتر از برخی از بانک های کشور ایستاده است. این روزها ستازه تابان همچنان به خریدهای سنگین و میلیونی در نماد سایپا و حمایت از این خودروساز ادامه می دهد.