یک توصیه به تیم اقتصادی دولت عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفت: باید بررسی ها بیشتری در زمینه حذف ارز مسافرتی صورت می گرفت و حداقل انجام این مهم باید با تامل بیشتری صورت می گرفت...

بورس۲۴ : علی کاظمی بابا حیدریدر گفت و گویی در خصوص در خصوص حذف ارز مسافرتی گفت: به دلیل اینکه حضور و سفر ایرانی ها به خارج از کشور می تواند به معرفی ظرفیت های کشور منتهی شود، بنابراین باید تسهیلاتی برای سفر خارجی وجود داشته باشد. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: باید بررسی ها بیشتری در زمینه حذف ارز مسافرتی صورت می گرفت و حداقل انجام این مهم باید با تامل بیشتری صورت می گرفت.

نماینده مردم اردل، فارسان، کوهرنگ و کیاردر مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش قیمت ارز در مدت اخیر گفت: باید توجه داشت، تاثیرات روانی برخی سیاست ها و اقدامات اقتصادی در جامعه ملموس است.

کاظمی افزود: تجربه بیانگر این است معمولا بازارهای مختلف در کشور نسبت به افزایش قیمت ارز یا حامل های انرژی واکنش نشان می دهد، به نحوی که حتی تاثیرات روانی بیشتر از بعد اقتصادی موضوع است.

وی ادامه داد: متاسفانه با وجود اینکه نوسانات نرخ ارز تاثیری در قیمت برخی کالاها تاثیری ندارد، اما برخی از سوء استفاده کنندگان با صعودی شدن قیمت ارزی مانند دلار ، تلاش می کنند، کالاها را با قیمت گرانتر به فروش برسانند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: تیم اقتصادی دولت باید به نحوی بازار را مدیریت کند که بعد از اجرای سیاست های اقتصادی، فشاری به اقتصاد خانوارها برای تامین کالاهای اساسی وارد نشود.

منبع: خانه ملت