موضوع از چه قرار است پس از پیگیری های بورس ٢۴ از مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار ، محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس ها و بازارها به خبرنگار ما گفت: پیامی از سوی ناظر بازار اعلام نشده است و از سوی ما درخواستی مبنی بر توقف نماد ها داده نشده است ؛ احتمالا مشکل فنی است...

بورس۲۴ : امروز پس از اتمام زمان معاملات به یک باره نماد های بازار دوم بورس ممنوع- متوقف شد.

این اتفاق با بازتاب های طنزی از سوی کانال های تلگرامی روبرو بود و حتی در برخی موارد اعلام کردند که سایت TSETMC هک شده است که در ادامه برخی از این واکنش ها از نظرتان می گذرد...

«نماد های بازار دوم بورس همگی بسته شدند

ناظر

عزیزم

داری اشتباه میبندی

قرار بود 60 دقیقه ای باز کنید

نه این که همگانی ببندی»

«ناظر خسته بود کل بازارو بست ...»

«ظاهرا سایت بورس هک شده ...»

اما موضوع از چه قرار است پس از پیگیری های بورس۲۴ از مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار ، محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس ها و بازارها به خبرنگار ما گفت: پیامی از سوی ناظر بازار اعلام نشده است و از سوی ما درخواستی مبنی بر توقف نماد ها داده نشده است ؛ احتمالا مشکل فنی است.

کاظم فرهنگ مدیر آی تی سایت بورس تهران هم در خصوص این رخداد به خبرنگار بورس۲۴ گفت: بررسی های صورت گرفته حاکی ازآن است که سایت TSETMC مشکلی ندارد و این اطلاعاتی است که از سامانه معاملاتی (هسته معاملات) دریافت شده است.

بررسی ها حکایت از آن دارد: برخی دلایل فنی از سوی سامانه معاملاتی علت بروز این مشکل است، ضمن آن که این رخداد پس از زمان بازار بوده است و احتمالا برخی اصلاحات فنی در کاراست.

لذا مهندسان مشغول کارند...!