به گزارش بورس٢۴،عرضه بلوک مدیریتی غیر کنترلی سهام پتروشیمی اصفهان تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.