به گزارش بورس ٢۴، امروز حقوقی ها وزنه خرید خود را سنگین تر کرده و به حمایت بهتر و جدی تری از بازار پرداختند. این روزها ذوب آهن با فروش های قابل توجه در نماد معادن منگنز به نظر می رسد قصد خروج از این شرکت معدنی را داشته باشد. بانک رفاه علاوه بر خرید و حمایت از سهام پالایش نفت اصفهان به خریدهای روزانه پتروشیمی امیر کبیر نیز روی آورده است.