به گزارش کدال نگر بورس٢۴، تراکتورسازی با رشد و تعدیل مثبت بالای ١٨ درصدی در سود سال ٩۶ همراه و سود٢٩٣ ریالی خود را تا سطوح ٣۴٧ ریال به ازای هر سهم افزایش داد. گفتنی است،در عملکرد ٣ ماهه شاهد پوشش٢۴ درصدی بودجه شرکت هستیم از سوی دیگر سود عملیاتی ٣ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد دو برابری را نشان می دهد.