در این اطلاعیه آمده است: در پی انتشار چند بنر مجعول تبلیغاتی در فضای مجازی که با به چالش کشیدن وجاهت حرفه ای تعدادی از بانک های کشور، در صدد اختلاف افکنى و القای وجود رقابت ناسالم در نظام بانکی بود، بانک ملت با تقبیح این رفتارهای غیر مسوؤلانه، اعلام کرد که هرگونه تبلیغ خارج از کانال های رسمی بانک، ارتباطی به این بانک نداشته و مورد تایید نیست...

بورس۲۴ : بانک ملت درباره بنرهای مجعول تبلیغاتی منتشره در فضای مجازی، اطلاعیه ای را منتشر کرد. 

در این اطلاعیه آمده است: در پی انتشار چند بنر مجعول تبلیغاتی در فضای مجازی که با به چالش کشیدن وجاهت حرفه ای تعدادی از بانک های کشور، در صدد اختلاف افکنى و القای وجود رقابت ناسالم در نظام بانکی بود، بانک ملت با تقبیح این رفتارهای غیر مسوؤلانه، اعلام کرد که هرگونه تبلیغ خارج از کانال های رسمی بانک، ارتباطی به این بانک نداشته و مورد تایید نیست.

روابط عمومی بانک ملت در این اطلاعیه همچنین از هموطنان عزیز درخواست کرده که صرفاً مطالب و اطلاعات منتشره از طریق کانال های رسمی را مد نظر قرار دهند و از بازنشر اطلاعات و مطالب غیر مستند جداً خودداری کنند.

و اما فلاش بکی به دو ماه پیش... 

گفتنی است، بیش از دو ماه پیش هم یکی از مدیران گروه مالی ملت در نامه ای از زیرمجموعه ها خواسته بود در برخی بانک ها سرمایه گذاری نکنند و حتی خواسته بود که سپرده های جاری هم ابطال شود.

این نامه که تعجب بسیاری را برانگیخت، تنها یک روز بعد جعلی خوانده شد. در حالی که شواهد نشان می داد، احتمالا نامه مزبور گاف بوده نه جعلی!