رکیش ٢٠٠ میلیارد تومانی می شود مجمع عادی به صورت فوق العاده شرکت کارت اعتباری ایران کیش با حضور بیش از ٨٠ درصد از سهامداران به منظور تصویب افزایش سرمایه حدود ٥٢ درصدی رکیش تشکیل شد...

بورس۲۴ : مجمع عادی به صورت فوق العاده شرکت کارت اعتباری ایران کیش با حضوربیش از ٨٠ درصد از سهامداران به منظور تصویب افزایش سرمایه حدود ٥٢ درصدی رکیش تشکیل شد. 

به گزارش خبرنگار بورس۲۴ ، صادق فرامرزی مدیر عامل رکیش در خصوص علل افزایش سرمایه به مجمع گفت: در حال حاضر ١٢ شرکت دارای مجرز PSP در کشور وجود دارد که کارت اعتباری ایران کیش یکی از آنهاست.

وی گفت: با توجه به برنامه های توسعه ای و خرید پایانه های فروش، خرید انبار و تجهیزات ( البته انبار خریداری شده است)، ٨٠ هزار دستگاه جدید برای نصب در برنامه داریم و نیاز به بازسازی ١١٣ هزار دستگاه قدیمی که به این دلایل برنامه افزایش سرمایه باید عملیاتی شود.

فرامرزی گفت: البته این افزایش سرمایه باید در ماه های پایانی سال گذشته اتفاق می افتاد که به تعویق افتاد و امیدوارم افزایش سرمایه بعدی به زودی عملیاتی شود.

مدیر عامل رکیش در ادامه افزود: دوره بازگشت سرمایه دو سال و ٥ ماه است، با IRR حدود ٣٠ درصد و نرخ تنزیل ٢٤ درصد، در صورتی که افزایش سرمایه عملیاتی نشود، نیاز به اخذ ١٨٥ میلیارد تسهیلات خواهیم داشت و تا سال ٩٩ باید درگیر این تسهیلات باشیم. 

وی گفت: در صورت عدم تصویب افزایش سرمایه سود آوری شرکت در سال ٩٩ حداقل ٣٠ میلیارد تومان تفاوت خواهد داشت.

گفتنی است، بنابر این مهم پیشنهاد افزایش سرمایه ٦٩ میلیارد تومانی از محل آورده نقدی و مطالبات در دستور کار قرار گرفت تا سرمایه شرکت از ١٣١ میلیارد تومان به ٢٠٠ میلیارد تومان افزایش یابد. حدود ٥٢ درصد، این پیشنهاد به تصویب مجمع رسید و رکیش پس از طی مراحل قانونی ٢٠٠ میلیارد تومانی خواهد شد.