ما با تمامی وزرای پیشنهادی موافقیم! اسدالله عسگر اولادی عضو حزب موتلفه در سخنانی با اشاره به وزرای پیشنهادی گفت: ما با همه آنها موافقیم. ان‌ شاء الله زودتر بیایند و پشت صندلی‌ هایشان قرار بگیرند. او ادامه داد: وزرای پیشنهادی اقتصاد و دارایی و صنعت و معدن نیز گزینه‌ های بسیار خوبی هستند و...

بورس۲۴ : عضو حزب موتلفه با اشاره به وزرای پیشنهادی گفت: ما با همه آنها موافقیم. ان‌ شاء الله زودتر بیایند و پشت صندلی‌ هایشان قرار بگیرند.

اسدالله عسگر اولادی در گفت‌ و گویی با اشاره به نظر مثبت خود نسبت به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم گفت: فکر می‌ کنم از ۱۸ وزیر پیشنهادی، ۱۶نفر از مجلسرای اعتماد کسب کنند.

او با تایید وزرای پیشنهادی اظهار داشت: وزرای پیشنهادی اقتصاد و دارایی و صنعت و معدن گزینه‌ های بسیار خوبی هستند و با همه آنها موافقیم. ان‌ شاء الله زودتر بیایند و پشت صندلی‌ هایشان قرار بگیرند.

منبع: ایلنا