به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت بورس اوراق بهادار در خصوص عملکرد ٣ ماهه و علل پوشش پایین سود خود اقدام به ارائه توضیحاتی نمود.