مجمع بانک کارآفرین قرار بود امروز ٢٧ تیرماه برگزار شود که به تنفس خورد.

به گزارش خبرنگار بورس۲۴ ؛ صبح امروز قرار بود مجمع بانک کارآفرین برگزار شود؛ بانکی که سال گذشته با وجود مشکلاتی که سایر بانک ها در برگزاری مجامع خود داشتند، بدون مشکل مجمع خود را برگزار کرده و سود بالایی هم به نسبت سایر بانک ها تقسیم کرده بود. اما بانک کارآفرین هم امسال به جمع بانک هایی پیوست که برای برگزاری مجمع خود به مشکل خورده اند.

طبق قوانین بانک مرکزی، بانک ها باید از بانک مرکزی برای برگزاری مجمع خود مجوز دریافت کنند. اما تا کنون این مجوز دریافت نشده و بانک کارآفرین که قرار بود امسال پیشتاز بانک ها در برگزاری مجمع باشد، قصد داشت در صورت به حد نصاب رسیدن سهامداران، تنفس اعلام کند. اما از آنجا که مجمع به حد نصاب نرسید، خود به خود به زمان دیگری موکول شد.

با توجه به تداوم ابهامات و ناتوانی بسیاری از بانک ها در پیاده سازی IFRS ، مجامع بانک ها احتمالا امسال به تنفس می خورد.