به گزارش کدال نگر بورس٢۴، هیئت مدیره پارس توشه افزایش سرمایه ۵٠ درصدی از سود انباشته را به تصویب رساند.


نظرات

  • واقعیت

    باسلام شرکت پارس توشه از شرکتهای بسیار خوب میباشد وانشااله که مدیران موفق اینگونه شرکتها پایدار و پیروز باشند ای کاش مدیران دیگر شرکتها هم مانند مدیران پارس توشه بودند واز خروج نقدینگی از شرکت جلوگیری میکردند تا شرکت نیاز به دریافت وامهای با بهره بالا نباشد و سود سهام سرمایه ای باشد برای پیشرفت

    ۱۳۹۶/۴/۲۴ - ۱۶:۴۸