پارلمان اروپا برای هفتاد و دومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل که اوسط سپتامبر ٢٠١٧ در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار خواهد شد، توصیه‌ هایی را به شورای اروپا ارائه داده است. این پارلمان در توصیه‌ های خود به توافق هسته‌ ای ایران و گروه ١+۵ که در ژوئیه ٢٠١۵ میان این کشورها حاصل شد، اشاره کرده و آن را یک موفقیت بزرگ برای دیپلماسی بین‌ الملل و اتحادیه اروپا بر شمرده و خواستار فشار بر آمریکا برای ادامه اجرای موثر این توافق شده است...

بورس۲۴ :"> بورس۲۴ : پارلمان اروپا برای هفتاد و دومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل که اوسط سپتامبر 2017 در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار خواهد شد، توصیه‌ هایی را به شورای اروپا ارائه داده است.

پارلمان اروپا در توصیه‌ های خود به توافق هسته‌ ای ایران و گروه 1+5 که در ژوئیه 2015 میان این کشورها حاصل شد، اشاره کرده و آن را یک موفقیت بزرگ برای دیپلماسی بین‌ الملل و اتحادیه اروپا بر شمرده و خواستار فشار بر آمریکا برای ادامه اجرای موثر این توافق شده است.

این نهاد اروپایی در بخش دیگری از توصیه‌ های خود به بحران‌ های کنونی منطقه خاورمیانه پرداخت و بر لزوم ترغیب رویکرد بهبود روابط میان ایران و عربستان به عنوان یک امر ضروری در مسیر کاهش تنش‌ های منطقه‌ ای تاکید کرده است.

منبع: ایسنا