احمد باقری از خوشنامان حرفه روابط عمومی، رئیس روابط عمومی سرمایه گذاری غدیر شد تا تصویر شفاف تری از موفقیت های این چند رشته ای ٨٠٠٠ میلیارد تومانی در رسانه ها به نمایش بگذارد...

رئیس روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری غدیر منصوب شد
به گزارش بورس۲۴ ، با حکم مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر، احمد باقری به سمت رئیس روابط عمومی گروه غدیر منصوب شد.
طی حکمی از سوی مدیرعامل بزرگترین هلدینگ چند رشته ای فعال در بازار سرمایه ، احمد باقری به سمت ریاست روابط عمومی گروه غدیر منصوب شد.
گروه غدیر بعنوان بزرگترین هلدینگ فعال در حوزه های نفت ، گاز و پتروشیمی ، برق و انرژی ، صنایع معدنی ، سیمان و ساختمان ، مالی و بازار سرمایه توانسته با نقش آفرینی و مشارکت در برنامه های توسعه ای کشور با هشت میلیون اعضای صندوق های بیمه اجتماعی بعنوان سهامدار ان این شرکت فعالیت می نماید.