آسوشیتدپرس از نیویورک خبر داد، صف ها در برخی از حوزه های انتخاباتی ریاست جمهوری ایران بسیار طولانی تر از سال ۲۰۱۳ هستند...

بورس۲۴ : به گزارش خبرنگاران آسوشیتدپرس از نیویورک از صف های طولانی در برخی از حوزه های انتخاباتی ریاست جمهوری ایران حکایت دارد.

به گزارش مهر به نقل از گزارش خبرنگاران آسوشیتدپرس از نیویورک، صف ها در برخی از حوزه های انتخاباتی ریاست جمهوری ایران بسیار طولانی تر از سال ۲۰۱۳  هستند.