دادستان تهران گفت:‌ مردم و کاندیداها به هیچ اخباری توجه نکنند و منتظر بمانند تا نتیجه نهایی از طریق وزارت کشور اعلام شود. پیروز نهایی در انتخابات مردم هستند و رسانه‌ ها نباید به برد و باخت بودن نتایج و نامزدها دامن بزنند...

بورس۲۴ :دادستان تهران گفت:‌ مردم و کاندیداها به هیچ اخباری توجه نکنند و منتظر بمانند تا نتیجه نهایی از طریق وزارت کشور اعلام شود. پیروز نهایی در انتخابات مردم هستند و رسانه‌ ها نباید به برد و باخت بودن نتایج و نامزدها دامن بزنند.

عباس جعفری دولت‌ آبادی پس از انداختن رای خود به صندوق در مسجد لرزاده، در جمع خبرنگاران گفت:جا دارد از این شور انتخاباتی که مردم به وجود آورده‌ اند، تشکر و قدر دانی و درخواست کنم که در این ساعات از انتشار اخبار تخلف تقلب و یا گمانه‌ زنی‌ ها در مورد نتایج انتخابات خودداری کنند.

دادستان تهران افزود: مردم و کاندیداها به هیچ اخباری توجه نکنند و منتظر بمانند تا نتیجه نهایی از طریق وزارت کشور اعلام شود. پیروز نهایی در انتخابات مردم هستند و رسانه‌ ها نباید به برد و باخت بودن نتایج و نامزدها دامن بزنند.

منبع: ایلنا