به گزارش بورس٢۴،در این بخش به بررسی بنیادی دو شرکت تولید کننده روغن خوراکی که طی یک هفته اخیر مورد توجه بازار قرار گرفته اند می پردازیم: این صنعت با دو سهام مارگارین و صنعتی بهشهر طی یک هفته اخیر با رشد قیمتی بی سرو صدایی همراه شده و بازدهی های خوبی را به ثبت رسانده اند.