مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به صحبت نکردن خود درباره نتایج احتمالی انتخابات ایران گفت: قطعا انتخابات فعلی ایران بسیار اهمیت دارد و ما انتخابات ریاست جمهوری ایران را به دقت رصد می کنیم...

بورس۲۴ : بر اساس این گزارش به نقل از یورونیوز، فدریکا موگرینی - مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا -گفت درباره نتایج احتمالی انتخابات ایران صحبتی نمی کنم ولی قطعا این انتخاباتی است که ما آن را از نزدیک دنبال می کنیم، زیرا ایران بازیگری بسیار مهم در منطقه و آسیا است و قطعا انتخابات فعلی ایران بسیار اهمیت دارد.

موگرینی در نشست خبری در شورای اروپا گفت: درباره انتخابات ایران، باید بگویم قطعا ما (این موضوع) را با توجه و احترام بسیار دنبال می کنیم.

او گفت: آخرین ساعات پیش از برگزاری انتخابات است و از این رو هرگز نظری درباره نتایج احتمالی ابراز نمی کنم ولی چیزی که می توانم بگویم این است که ما در این سال ها با مقامات ایرانی همکاری فشرده ای در موارد گوناگون داشته ایم. در برخی موارد، زمینه های مشترک و همکاری خوبی داشتیم که نمونه آن اجرای توافق هسته ای بود.

وی افزود: برای من جای خرسندی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی پنج بار تایید کرده است که ایران کاملا به تعهدات خود پای بند بود و جامعه جهانی با برداشتن تحریم ها به این تعهدات پاسخ داده است. از سوی اتحادیه اروپا نیز تعهدات محکمی برای سرمایه گذاری و شروع همکاری در حوزه های مختلف داده شده است.

موگرینی گفت من درباره نتایج احتمالی صحبتی نمی کنم ولی قطعا این انتخاباتی است که ما آن را از نزدیک دنبال می کنیم. زیرا ایران بازیگری بسیار مهم در منطقه و آسیا و در کشورهایی مانند افغانستان است و قطعا انتخابات فعلی بسیار اهمیت دارد و امیدوارم شهروندان ایرانی به خوبی بتوانند از حق خود استفاده کنند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: «جامعه بین‌ الملل هم با برداشتن تحریم‌ ها به تعهداتش عمل کرده و اتحادیه اروپا هم تعهد سرمایه‌ گذاری و همکاری در زمینه‌ های مختلف را داده است.»

موگرینی با اشاره به سفرهایش به ایران و رایزنی در زمینه‌ های مختلف، گفت: «زمینه‌ های دیگری هم بوده که ما نظر مشابهی نداشته‌ ایم، اما کانال ارتباطی باز بوده و تبادل نظرهای سازنده‌ ای صورت گرفته است.»

منبع: باشگاه خبرنگاران