در این بخش به مقایسه آخرین وضعیت دو سرمایه گذاری وابسته به خودرویی ها پرداخته ایم به گزارش بورس٢۴، سرمایه گذاری رنا و سایپا هر دو با تمرکز بر سهام سایپا از روند سودآوری و حرکتی این خودروساز متنفع می شوند به طوری که...