به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سرمایه گذاری اعتلای البرز مجوز افزایش سرمایه ٢٠ درصدی خود را دریافت کرد.