به گزارش کدال نگر بورس٢۴،امروز درراستای انتشار صورت های مالی شرکت ها شاهد انتشار گزارشات مهمی نظیر فولاد خوزستان و آ س پ و پاکدیس و چند شرکت دیگر بودیم.