سلام بر حسین شهید

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز از واگذاری سهام گروه دارویی سبحان و داروسازی تولید دارو خبر داد.