در روز یکشنبه بیست و ششم دی ماه شاهد عرضه یونیت های سرمایه گذاری صندوق زمین و ساختمان نگین شهر ری خواهیم بود. هدف از ایجاد این صندوق جمع آوری سرمایه و اختصاص آن به پروژه ساختمانی نگین شهر ری یا همان دولت آباد و فروش و پیش فروش واحد های احداثی و تقسیم عواید آن بین سرمایه گذاران می باشد.

در روز یکشنبه بیست و ششم دی ماه شاهد عرضه یونیت های سرمایه گذاری صندوق زمین و ساختمان نگین شهر ری خواهیم بود.

به گزارش بورس۲۴ ، از تاریخ بیست و ششم دی ماه لغایت دوم بهمن ماه عرضه این یونیت ها با قیمت هر یونیت 1000 تومان در راستای عرضه ابزارهای نوین مالی صورت خواهد پذیرفت.

همچنین هدف از ایجاد این صندوق جمع آوری سرمایه و اختصاص آن به پروژه ساختمانی نگین شهر ری یا همان دولت آباد و فروش و پیش فروش واحد های احداثی و تقسیم عواید آن بین سرمایه گذاران می باشد.

در نهایت، مدیریت این صندوق بر عهده تامین سرمایه بانک مسکن و موسس آن سرمایه گذاری مسکن تهران و بازارگردان آن نیز تامین سرمایه بانک مسکن می باشد.