امروز شاهد قطعی شدن عرضه اولیه گز سکه در بازار SME فرابورس بودیم، بدین ترتیب در روز یکشنبه مورخ بیست و ششم و دی ماه شاهد عرضه اولیه گز سکه با نماد غگز خواهیم بود. گفتنی است، عرضه اولیه معادل ١٠ درصد از سهام شرکت حدود۴.٩ میلیون سهم از سهام شرکت خواهد بود، همچنین این عرضه دارای قوانین خاص خرید بوده و توسط سهامداران حقیقی جز امکان خرید وجود نداشته و در نهایت شرکت دارای بازارگردان نیز نمی باشد.