ورنا در سال مالی اخیر خود با کسب سود از محل فروش سرمایه گذاری ها، سود مناسبی شناسایی کرد که به تأیید حسابرس نیز رسید.

بورس۲۴ : گزارش حسابرسی شده دوره 12 ماهه منتهی به شهریور 95 شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (ورنا) تقریبا بدون تغییر نسبت به گزارش حسابرسی نشده منتشر شد که بر اساس آن، سود هر سهم سال مالی مذکور، 337 ریال اعلام شده که بیانگر پوشش 102 درصدی بودجه می باشد. البته لازم به ذکر است که ورنا با لحاظ سرمایه جدید، در سال مالی 94 زیان 62 ریالی به ازای هر سهم شناسایی کرده بود. علت سودده شدن این شرکت در سال مالی 95 به دست آوردن 1963 میلیارد ریال سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بود.