سلام بر حسین شهید

در بین بانک های خصوصی، یک بانک تا ٢٠٠ میلیون تومان نیز تسهیلات می­پردازد که البته قسط این وام بیش از ۵ برابر قسط وام ۶٠ میلیونی اوراق بانک مسکن است که پرداخت آن فقط از سه دهک آخر درآمدی برمی آید...

تعداد موسسات مالی پرداخت کننده وام خرید مسکن با افزایش بانک­های خصوصی به جمع بانک­های قبلی، افزایش پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار بورس۲۴ ،سال گذشته یکی دو بانک خصوصی منوط به داشتن گردش حساب فعال و سپرده بالای 100 میلیون تومان، به فرد سپرده گذار تا 70 درصد قیمت خرید خانه، تسهیلات با سود بالای 22 درصد پرداخت می­کردند.

اما امسال این روال پرداخت وام خرید مسکن در بانک ها متوقف شده و عمده بانک های خصوصی با سقف مشخص ریالی، تسهیلات به متقاضیان خرید ملک پرداخت می کنند.

این بانک ها مطابق مصوبه اردیبهشت سال گذشته شورای پول و اعتبار، حداکثر 60 میلیون تومان وام خرید مسکن به مشتریان خود می­دهند. این تسهیلات باید بین 3 تا 5 سال و متناسب با خواست مشتری، بازپرداخت شود.

در بین بانک های خصوصی، یک بانک تا 200 میلیون تومان نیز تسهیلات می­پردازد که البته قسط این وام بیش از 5 برابر قسط وام 60 میلیونی اوراق بانک مسکن است که پرداخت آن فقط از سه دهک آخر درآمدی برمی آید.

قسط وام 200 میلیون تومانی خرید مسکن ماهانه 5 میلیون و 300 هزار تومان است. این تسهیلات با نرخ بالای 20 درصد قابل پرداخت است. بانک پرداخت کننده این تسهیلات، 10 درصد وام را تا زمان بازپرداخت اقساط، نزد خود نگه می­دارد و سود 10 درصدی برای این میزان سپرده، به وام گیرنده پرداخت می کند.متقاضیان تسهیلات خرید مسکن می توانند علاوه بر مراجعه به فرابورس و شعب بانک مسکن برای دریافت وام 70 میلیونی اوراق و 100 میلیونی اوراق، به شعب بانک های خصوصی نیز مراجعه کنند.