سلام بر حسین شهید

پرجمعیت ترین صندوق در میان صندوق های سرمایه گذاری با در آمد به یکم کارگزاری بانک کشاورزی، گنجینه آرمان شهر، لوتوس پارسیان، ره آورد آباد مسکن ( نوین بانک مسکن سابق) و در آمد ثابت امید انصار تعلق دارد...

اقدامات مدیران صندوق های سرمایه گذاری با در آمد ثابت برای بهبود بازدهی و افزایش ارزش ثروت سهامداران سبب شده است تا در میان صندوق های سرمایه گذاری با در آمد ثابت، تنها برخی از آنها مورد توجه قرار گیرند. به گونه ای که درپایان بهمن ماه سال گذشته، 725 هزار و 414 نفر در صندوق های فعال در بازار سرمایه، سرمایه گذاری کرده اند که این میزان شامل 706 هزار و 179 نفر شخص حقیقی در صندوق‌های با درآمد ثابت، 7 هزار و 686 نفرشخص حقیقی در صندوق های مختلط و 11 هزار و 549 نفر شخص حقیقی در صندوق های سرمایه گذاری در سهام بوده است.
به گزارش خبرنگار بورس۲۴ ، در حال حاضر ارزش خالص دارایی كل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پایان فروردین 95 به بیش از 66 هزار میلیارد تومان رسیده که ارزش خاص دارایی 11 صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ (با ارزش خالص دارایی بیش از 1100 میلیارد تومان) درپایان نخستین ماه سال جاری در حدود 54.5 هزار میلیارد تومان بوده است. 11 صندوق بزرگ مزبورتوسط 5 تامین سرمایه، 5 كارگزاری و 1 شركت مشاور سرمایه‌گذاری اداره می‌شوند. درمیان این صندوق ها، صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجیه آرمان شهر، لوتوس پارسیان، یکم بانک کشاورزی، نوین بانک مسکن و ارزش آفرینان دی در رتبه های اول تا پنجم در این فهرست قرار می گیرند.
این گزارش می افزاید: همچنین پرجمعیت ترین صندوق در میان صندوق های سرمایه گذاری با در آمد به یکم کارگزاری بانک کشاورزی، گنجینه آرمان شهر، لوتوس پارسیان، ره آورد آباد مسکن ( نوین بانک مسکن سابق) و در آمد ثابت امید انصار تعلق دارد.
تخصیص پویای دارایی به سبد سرمایه گذاری متنوع شده از دارایی های سنتی و نوین. کنترل نوسان پذیری و پوشش ریسک دارایی های صندوق از طریق تخصیص پویای دارایی و تنوع بخشی موثر دارایی های صندوق، انتقال سریع و جابجایی سرمایه گذاری ها مبتنی بر ارزش گذاری و بازده های مورد انتظار ابزارهای مالی از جمله استراتژی هایی محسوب می شود که در صندوق یکم کشاورزی از سوی مدیران آن مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین سال گذشته بیشترین میزان تقسیم سود به صندوق های با درآمد ثابت لوتوس پارسیان، اندیشه فردا و یکم کارگزاری بانک کشاورزی اختصاص داشت.