مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: از دو سال گذشته که با پژو مذاکره را آغاز کرده بودیم، پژو فکر می کرد با همان رویکرد گذشته و روش برخورد از بالا، می تواند مذاکره کند.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: از دو سال گذشته که با پژو مذاکره را آغاز کرده بودیم، پژو فکر می کرد با همان رویکرد گذشته و روش برخورد از بالا، می تواند مذاکره کند.

به گزارش انتخاب ، هاشم یکه زارع با بیان این مطلب به جزئیاتی از پشت پرده قرارداد با «پژو» پرداخت و اظهار داشت: مذاکرات با پژو خیلی سخت انجام شد، فقط امضای قرارداد نبود. آنها به دنبال تامین منافع خودشان بودند تا بیش ترین منافع را اخذ کنند.

به گفته وی که این موارد را با نشریه کارآمد مطرح کرده است، با پژو جدل زیاد داشتیم تا اینکه به یک اتفاق خوب منجر شد. حتی سه روز قبل از سفر رییس جمهوری به پاریس، ما آخرین مذاکرات را انجام دادیم.

یکه زارع اضافه می کند: تیم مذاکره کننده ما رفته بودند پاریس. به من زنگ زدند که پژو موارد جدیدی را مطرح و روی میز گذاشته و در برخی موارد حتی دبه می کند! گفتم به آنها 15 دقیقه وقت بدهید؛ چنانچه منصرف نشدند، کیف و کاغذهایتان را جمع کنید و برگردید!

مدیر عامل ایران خودرو اضافه می کند: پژویی ها تصور می کردند که چون قرار است قرارداد با حضور رییس جمهوری ایران امضاء شود، ما در اضطرار، ممکن است امتیازاتی بدهیم، اما آنها فراموش کرده بودند که این دولت، دولت تدبیر و امید است.

وی در خصوص اینکه قرارداد با پژو به لحاظ ویژگی های آن، نقطه عطفی در تاریخ صنعت خودرو محسوب می شود، متذکر شد: با سرمایه گذاری مشترک 50-50 شرکتی تاسیس می شود که هر دو سال مدیر عامل و ریاست هیات مدیره بین ایران خودرو و پژو دست به دست می شود. طبق مفاد قرارداد از هر 100 دستگاه، 30 دستگاه صادر خواهد شد. در تیراژ تولید، ظرف چهار سال از 15 به 200 هزار دستگاه می رسیم. ساخت داخل هر محصول که تولیدش شروع می شود تا یک سال بعد باید به 40 درصد و ظرف سه سال بعد به 70 درصد برسد.

به گفته یکه زارع، از محل صادرات هم درآمد خواهیم داشت. در حالی که ارز صرف شده برای تولید و صادرات، 420 میلیون یورو خواهد بود و به این ترتیب 60 میلیون یورو تراز مثبت خواهیم داشت و تحقق این امر، اقدام عملی در راستای اقتصاد مقاومتی است.