سلام بر حسین شهید

رشد نقدینگی در سه سال گذشته ناشی از حدود ٤٠٠ هزار میلیارد سود بانكی است كه پرداخت شده در حالی كه این سود در اقتصاد تولید نشده و خود را به صورت رشد نفدینگی لجام گسیخته نشان می دهد . در حال حاضر حجم نقدینگی به بالای یك تریلیون تومان رسیده است...

یک فعال بازار سرمایه از بکارگیری 2500 میلیارد تومان اعتبار(اهرم) برای خرید و فروش سهام در بورس تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار بورس۲۴ ،حمید اعرابی در تلگرام نوشت:با بررسی هایی که انجام شده حدود ٢٥٠٠ میلیارد تومان اعتبار در بازار سرمایه در شرایط فعلی وجود دارد و اگر بازار بخواهد به صورت مردد عمل كند افرادی كه این اعتبارات را استفاده كردن دچار تردید می شوند و جهت كاهش اعتبار حركت می كنند .

وی نسبت شرایط فعلی بورس تلویحا هشدار داد و گفت:معمولا پول اعتباری زود می خواهد از چرخه بازار خارج شود ، چون اگر سرمایه گذاری اعتباری نسبت های بورس را رعایت كرده باشند هر ٥ درصد منفی حدود ١٢ درصد ضرر به پرتفوی دارنده اعتبار می زند .

اعرابی همچنین در مورد رونق مجدد بورس گفت: برای ایجاد رونق در بازار ها باید نرخ سود بانكی در جلسه بعدی شورای پول به ١٥ درصد كاهش یابد . در اقتصادی كه از ركود رنج می برد دلیلی ندارد سالی ١٨٠ هزار میلیارد تومان سود بانكی پرداخت شود .

این فعال بازار سهام ادامه داد:رشد نقدینگی در سه سال گذشته ناشی از حدود ٤٠٠ هزار میلیارد سود بانكی است كه پرداخت شده در حالی كه این سود در اقتصاد تولید نشده و خود را به صورت رشد نفدینگی لجام گسیخته نشان می دهد . در حال حاضر حجم نقدینگی به بالای یك تریلیون تومان رسیده است .

وی با بیان این که در یك اقتصاد بدترین شرایط این است كه هم رشد نقدینگی ایجاد شود و هم ركود دامن گیر در اقتصاد باشد،خاطر نشان کرد:پس می توان نتیجه گرفت كه پرداخت سود بانكی بالا هیچ نتیجه ای برای اقتصاد نداشته است.در حال حاضر ایران رتبه اول پرداخت نرخ سود بانكی در دنیا است.

وی گفت:تورم در فروردین ماه به حدود ١١ درصد خواهد رسید این در حالی كه تورم نقطه به نقطه حدود ٨ درصد است . در حال حاضر نرخ سود بانكی ١٨ درصدی هیچگونه توجیه اقتصادی ندارد و مسئولان بانك مركزی ، وزارت اقتصاد و شورای پول و اعتبار باید تصمیمی جدی برای كاهش نرخ سود بانكی بگیرند.

وی تاکید کرد:امسال ، سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل است با این نرخ سود بانكی امكان پذیر نمی باشد . ما كه در بازار سرمایه هستیم بخاطر رشد ٢ ماه اخیر از ركودی كه در سایر بازار ها است دور شدیم و به آن نپرداختیم . ولی با این رویه كه وزارت اقتصاد در پیش گرفته نمی توان به نتیجه محسوسی رسید و باید در سیاست های خود تغییر جدی ایجاد كند .