سلام بر حسین شهید

این صندوق ها اگر نتوانند جذابیتی به غیر از سود ١٨ درصدی را به همراه داشته باشند ، باید مسیر آن ها را پایان یافته تلقی کرد.

  بورس۲۴ - مسعود رضا طاهری: بازار سهام  هنوز به دستور بانک مرکزی در خصوص نرخ سود صندوق های با درآمد ثابت واکنش نشان نداده است.حداقل 25 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت در بازار سرمایه متعلق به بانک ها هستند و از سوی آن ها پشتیبانی می شوند که نرخ سود حداقل 20 درصدی دارند و البته برخی نیز سود 22 درصدی را پیش بینی کرده اند.این نرخ ها نسبت به سود مصوب 18 درصدی شورای پول و اعتبار، 2 تا 4 درصد فاصله دارند.برای این صندوق ها بانک مرکزی تصمیم می گیرد یا بورس؟

نام صندوق
نرخ سود (درصد )
    بانک حامی
آتیه ملت
20
ملت
آتیه نوین
20
اقتصاد نوین
آرمان کارآفرین
20
کارآفرین
ارزش آفرینان دی
22
دی
ارمغان ایرانیان
20
اقتصاد نوین
افق کارگزاری بانک خاورمیانه
NA
بانک خاورمیانه
امین آشنای ایرانیان
20
حکمت ایرانیان
امین سامان
20
سامان
اندوخته ملت
20
ملت
اندیشه فردا
22
پاسارگاد
کوثر یکم
22
موسسه اعتباری کوثر
کاردان
20
بانک تجارت
بانک ایران زمین
20
ایران زمین
بانک گردشگری
20
گردشگری
توس ایرانیان
20
موسسه اعتباری عسکریه
ره آورد آباد مسکن
22
مسکن
سپهر آگاه
20
صادرات
سرمایه گذاری اوج ملت
20
ملت
کارآفرین
20
کارآفرین
گنجینه آرمان شهر
22
شهر
نگین رفاه
22
رفاه کارگران
نهال سرمایه ایرانیان
20
سرمایه
نوین سامان
20
سامان
یکم ایرانیان
22
اقتصاد نوین
یکم کارگزاری بانک کشاورزی
20
کشاورزی
 
بانک مرکزی در تازه ترین نامه نگاری خوداز بانک ها خواسته است تا از پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب به سپرده های بدون ریسک در صندوق های وابسته به بانک ها خودداری کنند. در بخشی از این نامه که البته فعلا مسوولین سازمان بورس پاسخی به آن نداده اند، آمده است:
«بررسی های انجام شده بیانگر آن است که متاسفانه برخی از بانک ها و موسسات اعتباری همچنان از طریق صندوق های سرمایه گذاری وابسته به خود یا سایر بانک ها اقدام به پرداخت سود بالاتر از نرخ های مصوب نموده و اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار مورخه 27 /11/94 را با چالش جدی مواجه کرده اند. بدین وسیله ضمن تاکید بر رعایت مفاد بخشنامه فوق برای کلیه سپرده گذاران  خرد و کلان نظام بانکی یاد آور می گردد پرداخت سود بالاتر از نرخ های مصوب  به سپرده های هر یک از انواع صندوق های سرمایه گذاری تخلف از مقررات ذی ربط بوده و موجب بی انظباطی و برهم زدن تعادل بازار پول می گردد. از این رو مقتضی است  دستور فرمایید سود علی الحساب پرداختی به کلیه انواع سپرده های اشخاص نزد آن بانک یا موسسه اعتباری صرف نظر از مبلغ سپرده  بر اساس مصوبه فوق محاسبه و پرداخت شود.»
صندوق های سرمایه گذاری در بازار سهام  از آپشن های مهم بازار برای جذب نقدینگی های بدون ریسک در این بازار است که امکان حضور متقاضیان سرمایه گذاری را در بازار سرمایه فراهم کرده است.عموما صندوق ها در این بازار بسته به 3 نوع با درآمد ثابت ، مختلط و در سهم برای نقدینگی های با درجه های مختلف ریسک پذیری تعیریف شده است.در عین حال از آنجایی که این صندوق ها و مکانیسم جذب نقدینگی آن ها خود در جرگه بازار پول نیز طبقه بندی می شوند، ناگزیر مقررات حاکم بر بازار پول نیز بر آنها مترتب است.
ماهیت صندوق های با درآمد ثابت از اساس جایگاهی برای سپرده گذاری دربانک ها به جهت گریز از ریسک، تعریف شده اند. با این حال در روزگاری که رکود حاکم بر اقتصاد و ضروت جذب نقدینگی برای برآمدن از عهده تعهدات نرخ سود بالا به سپرده های بانکی اقتضا می کرده و در فضای کسب و کار نا موزون کشور جایی برای بازدهی به مراتب بیشتر از تورم در بر نداشته، عملا نقدینگی جذب شده برای این گونه صندوق ها نیز راهی جز بازار بین بانکی نداشته اند.
افت نرخ سود بانکی که ناشی از افت نرخ بهره بین بانکی و کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها توسط بانک مرکزی بوده است، در نهایت منتج به صدور بخشنامه بانک مرکزی و مصوبات شورای پول واعتبار در زمینه کاهش رسمی نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات در 2 بخش عقود مبادله ای و مشارکتی شد. براین اساس نرخ سود سپرده های یک ساله بانکی از 20 به 18 درصد رسید. نرخ سود تسهیلات نیز برای عقود مبادله ای از 21 به 20 کاهش یافت و نرخ سود عقود مشارکتی هم از 24 به 22 تنزل یافت.
پیش بینی این شرایط البته از ماه های قبل سازمان بورس و متولیان صندوق های سرمایه گذاری را در اندیشه افت قریب الوقوع فرو برده بود اما با توجه به اینکه اولا نرخ سود سپرده های موجود در نظام بانکی و هم درصندوق ها تا سر رسید به قوت خود باقی خواهد بود و دوما تا زمان عملیاتی شدن نرخ واقعی سود در اقتصاد فاصله ای 6 ماهه را معمولا برای انحراف معیار این صندوق ها در نظر می گیرند، هنوزاتفاق نهایی در خصوص این صندوق ها نیفتاده است. بر این اساس  این صندوق ها اگر نتوانند جذابیتی به غیر از سود 18 درصدی را به همراه داشته باشند ، باید مسیر آن ها را پایان یافته تلقی کرد و یا در نهایت سازمان بورس  مجوزی برای ادامه فعالیت آن ها به صورت سرمایه گذاری در سهام نیز صادر کند که البته بر اساس برخی خبرها امکان سرمایه گذاری 10 درصدی آن ها در این زمینه فراهم شده است.