جستجو :

تعطیل است!

تعطیل است! بی رمقی نسبی در بازار محصولات پتروشیمی و فولاد در کنار ضعف معاملات در بازار فیزیکی بورس انرژی نشان می‌دهد ...

ایست فولاد!

ایست فولاد! افزایش نسبی قیمت پلیمرها همراه با اعلام افزایشی قیمت‌های پایه در بورس کالا و کم رمقی معاملات مصنوعات فولادی ...

آرامش در کالا!

آرامش در کالا! آرامش نسبی در بازار فولاد در کنار فراز و فرودهای معاملاتی در بازارهای مختلف مخصوصاً رشد قیمت‌ها در بازار ...