جستجو :

رکود تورمی در راه است؟

رکود تورمی در راه است؟ کاهش قیمت‌ها در بازارهای کالایی به قدری فراگیر شده که می‌توان گفت اولین روز کاری پس از تعطیلات پیشین به ...

چندگانه بازار

چندگانه بازار بورس ٢۴ : بازارها هنوز هم حالت عادی نگرفته‌اند و یک فاز مشخص در روند کلی در بازارهای کالایی دیده ...

طعم رکود!!

طعم رکود!! بورس ٢۴ : هیچ روال عادی در بازارهای کالایی دیده نمی شود. پلیمرها هنوز رشد نرخ دارند. فولاد تنها یک ...

شروع ضعیف بازارها

شروع ضعیف بازارها قیمت‌ها در اغلب بازارهای کالایی هنوز هم کاهشی است و البته رخداد مهمی که بتواند این روند کلی را تغییر ...

بازار نم کشیده!!

بازار نم کشیده!! بورس ٢۴ : بازارهای کالایی روز بارانی مطلوبی را سپری نکردند و شاهد افت قیمت‌ها در اغلب بازارها بودیم. بازارهای ...