جستجو :

مرز «٨١٠٠٠»...

مرز «٨١٠٠٠»... با عنایت به نزدیک شدن شاخص به کانال ٨١٠٠٠ واحد ، سهامداران ترجیح می دهند جانب احتیاط را بیش از ...

نوسانگیری «ممنوع»

نوسانگیری «ممنوع» دومین روز از مرداد ماه را در حالی آغاز کردیم که دیروز شروع بدی در دومین ماه از تابستان نداشتیم. ...

خداحافظ «بازار بد»!

خداحافظ «بازار بد»! امروز یکشنبه اولین روز از مردادماه را در حالی آغاز می کنیم که چند روزی است که علیرغم توقف نمادهای ...

فتح قله «هشتاد هزار»

فتح قله «هشتاد هزار» روز کاری گذشته شاهد آغاز معاملات داروسازی شهید قاضی در تابلو ج فرابورس بودیم که با معاملات سنگینی همراه بود. ...

«روزمرگی»

«روزمرگی» ثاژن که کار خود را منفی آغاز کرده بود و تا یک قدمی محدوده منفی کامل هم پیش رفته بود ...

بازی «تک سهم ها»

بازی «تک سهم ها» در نماد حسیر روز گذشته معاملات عجیبی را شاهد بودیم. در حالی که روز یکشنبه سهم متعادل و در محدوده ...

«سست و بی رمق»

«سست و بی رمق» برخی تحلیل گران بر این باورند علیرغم اینکه بازار (با تلورانس ۵ درصدی) به کف خود رسیده ، با این ...