*} *} *}
جستجو :

آغاز «بهمن»...

آغاز «بهمن»... در حالی گزارشات ٩ ماهه یکی پس از دیگری روی خروجی کدال قرار می گیرد که برآیند گزارشات تا اینجای ...

فاز «احتیاط»...

فاز «احتیاط»... برای امروز علیرغم قرار داشتن قیمت های جهانی در سطوح مطلوب ، به نظر بازار بیشتر از مسائل سیاسی خط ...

فاز «انتظار»...

فاز «انتظار»... روز گذشته بورس تهران در حالی کار خود را آغاز کرد که شاهد فشار عرضه کنندگان در نمادهای مطرح و ...

شروع «هفته» جدید...

شروع «هفته» جدید... همه این عوامل می تواند دست به دست هم دهد تا در بازار امروز شاهد افزایش تقاضا به روی نمادهای ...