جستجو :

سیگنالی به سختی سنگ!!!

سیگنالی به سختی سنگ!!! به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم با توجه به رشد قیمت محصولاتش در بازارهای جهانی و بورس کالا با افزایش ...