جستجو :

بازار بعد از کنفرانس ژنو

بازار بعد از کنفرانس ژنو علیرغم این که برخی از دولتمردان معتقد بودند که تحریم‌های غرب بر سر موضوعات هسته‌ای، تاثیر چندانی بر اقتصاد کشور ...