جستجو :

با بورس بمان!

با بورس بمان! نوشتاری از علیرضا باغانی در عصر ایران بازار سهام تنها بازاری است که در شرایط فعلی مورد حمایت نظام برای ورود ...

دوران فولادکشی!

دوران فولادکشی! نوشتاری از علیرضا باغانی در عصر ایران همه چیز از دستورالعمل نویسی وزارت صمت آغاز شد مخصوصاً در شرایطی که پایه ...

بورس غیرقابل تحمل‌!

بورس غیرقابل تحمل‌! «بورس کالای ما رانت توزیع می‌کند» ، «آتی سکه به بازار نقدی جهت می‌دهد» ، «فولادی‌ها در مدیریت بورس کالا ...

همتی چوب جادو ندارد!

همتی چوب جادو ندارد! شاید بزرگترین دلیل شادی مردم آن روزها رفع تحریم‌ها و فراوانی و ارزانی کالاها بود. توقع ورود یکباره کالاهای خارجی ...

تورم به بورس رسید؟

تورم به بورس رسید؟ نوشتاری از علیرضا باغانی در عصر ایران پیرمرد بازنشسته ، زن خانه دار یا هر فردی که خرید سکه و ...