جستجو :

پشت پرده سقوط نوکیا

پشت پرده سقوط نوکیا شرکت نوکیا هیچ اشتباهی نداشت.آن ها هیچ کار خطایی انجام ندادند اما جهان به سرعت در حال تغییر است.ضعف آن ...

یک گام مانده به بحران

یک گام مانده به بحران نوشتاری از عبدالله رحیم لوی بنیس سود بالای بانکی نیز خود منجر به افزایش حجم سپرده ها در سیستم بانکی شده ...

بورس و رسانه

بورس و رسانه این نکته مهم به مدیران بازار سرمایه یادآور می شود که موقعیت کنونی بازار سهام مرهون اطلاع رسانی های ...