جستجو :

خود خودت باش!

خود خودت باش! در حین مهمانی، مدیر عامل شرکت کوکاکولا ، پاول آستین، که مردی بسیار موقر و متشخص هم بود به طرفم ...

چگونه بورسی شدم!؟

چگونه بورسی شدم!؟ سال ١٩۵١ بود که تازه از دانشگاه در رشته بازرگانی فارغ التحصیل شده بودم و آخرین کلاس هایم را با ...

همیشه اهرم نزنید...

همیشه اهرم نزنید... مشکل اینجاست که در حالی که به نظر می رسد بانک های سرمایه گذاری دارای جریان درآمد پایدار هستند، ...