*} *} *}
جستجو :

فعلا دست نگهدارید!

فعلا دست نگهدارید! سبد پیشنهادی سهام این هفته توصیه کرده سهام بنیادی را نگهدارید و همچنین نیم نگاهی کوتاه مدت و بعضا میان ...

چند پیشنهاد تکنیکی

چند پیشنهاد تکنیکی سبد پیشنهادی سهام این هفته ضمن توصیه به سهامداران برای تداوم نگهداری سهام بنیادی ،چند پیشنهاد تکنیکی برای سرمایه گذاران ...

نگاه کنیم یا بخریم؟

نگاه کنیم یا بخریم؟ در سبد سهام پیشنهادی به سهامداران توصیه شده که نیم نگاهی به آذرآب،پتروشیمی اراک و لیزینگ بهمن داشته باشند...

بخریم یا...!؟

بخریم یا...!؟ سبد سهام پیشنهادی این هفته به بررسی اوضاع برخی تک سهم های بنیادی و تکنیکی پرداخته است...

سبد سهام پیشنهادی

سبد سهام پیشنهادی اوراق اجاره چادرملو به میزان ١۵٠ میلیارد تومان و ۴ ساله و با نرخ سود سالانه ٢٠ درصد منتشر شده ...