*} *} *}
جستجو :

«گذر از بحران ؟!»

«گذر از بحران ؟!»  در این شماره از چشم انداز به سراغ گروه کانی های غیر فلزی و نسوزها خواهیم رفت. جایی که برخی ...

«دوراهی برجام !!»

«دوراهی برجام !!»  اما در این شماره از چشم انداز نگاهی به عملکرد یکی دیگر از خودروسازان جاده مخصوص به نام «پارس خودرو» ...

«مثبت های مشقی !!»

«مثبت های مشقی !!»  اما در این شماره از چشم انداز سری به گروه ماشین آلات خواهیم زد و نگاهی به عملکرد ۶ ماهه ...

«شوک درمانی !!»

«شوک درمانی !!»  در گروه پالایشی فضا به مانند سایر گروه ها بصورت احتیاطی و ضعیف دنبال شد و شاهد روند نوسانی سهم ...

«بر فراز قله ٩٨ هزار !!»

«بر فراز قله ٩٨ هزار !!»  در این شماره از چشم انداز به بررسی یکی از بزرگترین واحدهای تولید فولاد کشور یعنی «فولاد خوزستان» خواهیم پرداخت. ...