جستجو :

«دوره رونق ؟!»

«دوره رونق ؟!» در سیمان صوفیان هم تقاضای خوبی داشتیم. این سهم سیمانی با وجود P/e بیش از ١٠ مرتبه ای اما به ...

«یک چهارشنبه داغ !!»

«یک چهارشنبه داغ !!» در گروه پتروشیمی همزمان با آتش بازی در نماد هلدینگ نفت و گاز پارسیان ناشی از تعدیلات مثبت در نمادهای ...

«برگه مرخصی !!»

«برگه مرخصی !!» در فملی که برای مجمع سالانه متوقف می باشد ، انتشار صورت های مالی ٣ ماهه را داشتیم. این شرکت ...

«اصلاح موقت !!»

«اصلاح موقت !!» بورس تهران در معاملات دومین روز کاری هفته نیز با فشار عرضه های بیشتری روبرو شد. همانطور که پیش بینی ...

«کم واکنشی !!»

«کم واکنشی !!» به نظر مهمترین ریسک سیستماتیک اقتصادی که موجب شده تا عملکرد مثبت شرکت ها زیر خاکستر بماند ، ابهام در ...

بررسی تحلیل «تاپ» !!

بررسی تحلیل «تاپ» !! در این شماره از چشم انداز خیلی درخصوص صنایع صحبت نخواهیم کرد چراکه عملکرد بسیاری از شرکت های بزرگ و ...

«در انتظار جرقه !!»

«در انتظار جرقه !!» در گروه خودرویی خبر خاصی نیست. عملکرد ماهانه شرکت ها نشان می دهد که شرکت های این گروه اگرچه پشت ...

«مثبت مَشقی !!»

«مثبت مَشقی !!» فاسمین با ثبت یک رشد دیگر قصد دارد تا ضمن تثبیت در کانال ٣٠٠ تومانی ، در مسیر قیمت های ...