جستجو :

تحلیل بنیادی مس

تحلیل بنیادی مس بورس ٢۴: شرکت ملی صنایع مس ایران بزرگترین شرکت تولید کننده مس در کشور و در منطقه غرب آسیاست. این ...

«شیران»تحلیل شد

«شیران»تحلیل شد شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران با نماد «شیران» در سال ١٣٧۵ به سهامی عام تبدیل شد و در ...