جستجو :

تحلیل بنیادی پاکسان

تحلیل بنیادی پاکسان موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تهیه و تولید انواع مواد شوینده و پاک کننده، محصولات بهداشتی و آرایشی، کارهای ...

روزهای خوب برگردید!

روزهای خوب برگردید! لیکن در خصوص محصول استراتژیک اوره در صورت عدم موافقت با آزاد سازی نرخ مطابق جدول اول، حاشیه فروش محصولاتو ...

پتروشیمی شیراز چند؟؟

پتروشیمی شیراز چند؟؟ شیراز با ظرفیت ١.۶٠٠.٠٠٠تن در رتبه دوم قرار دارد.بیش از ۶٠% فروش شرکت صادراتی و عمدتا به هند ،افغانستان و ...