جستجو :

«گوهران» چند...!؟

«گوهران» چند...!؟ ارزندگی سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید پس از فروش سهام فولاد مبارکه مورد ارزیابی تحلیل گران بورس ٢۴ ...

واسپاری ملت چند؟

واسپاری ملت چند؟ فاندوسکپی این سهم حکایت از شرایط مناسب تر برای سال ٩۵ دارد چراکه از لحاظ هزینه های تامین مالی شرایط ...