جستجو :

دوئل دارویی ها

دوئل دارویی ها طوریکه تمرکز اصلی علاوه بر محصولات و تنوع آن ها، به شرایط سود و زیان شرکت می باشد و تلاش ...

یک بام و دو هوای بورس

یک بام و دو هوای بورس اینگونه تحریم ها موضوع و رخداد جدیدی نیست ، ضمن اینکه براساس سیاست های ارزی ابلاغ شده مدت مدیدی است ...

دو سهم برقی متفاوت!

دو سهم برقی متفاوت! نوسانات و معاملات هفته های اخیر برای دو سهم معرفی شده را می توانید با جداول و نمودارهای بنیادی مقایسه ...