جستجو :

بازار عجیبی است!

بازار عجیبی است! کالایی‌ها امروز هم کاهشی بودند و جرقه‌های محدود رشد قیمت دلار هم به درد بازار نخورد. محصولات پتروشیمی و ...

روزهای سخت بازار

روزهای سخت بازار بازارهای کالایی دیگر کورسویی از امید هم ندارند و شاهد تداوم افت نرخ و ادامه روزهای سختی هستیم که شاید ...

کف این بازار کجاست...؟

کف این بازار کجاست...؟ هفته خوش‌یمنی برای بازارهای کالایی را شاهد نیستیم و هنوز جریان عمومی بازارها کاهشی است. فولاد و پلیمرها سردمداران افت ...

فقط زعفران!!

فقط زعفران!! بورس ٢۴ : صف خرید زعفران شاید تنها گل امروز بازارهای کالایی بود و برای دومین روز در هفته جاری ...

به وقت رکود

به وقت رکود بورس ٢۴ : رکود هنوز هم در تار و پود بازارهای مختلف دیده می‌شود و ضعف تقاضا صحنه‌گردان اصلی بازارهای ...

طعم ناخوشایند رکود

طعم ناخوشایند رکود بورس ٢۴ : هنوز هم رکود مهمترین گفتمان غالب در بازارهای کالایی است و همین داده نه تنها برای بازار ...

گل زعفران شکفت!

گل زعفران شکفت! پس از ١٠ روز ، امروز اولین روزی بود که بازار زعفران با رشد قیمت‌ها روبه‌رو شد و گویی کابوس ...

آغاز ضعیف بازارها

آغاز ضعیف بازارها بورس ٢۴ : آغازین روز هفته جاری با کاهش قیمت‌ها تقریباً در تمامی بازارها همراه شد و البته بازارهای کالایی ...

عقب نشینی فولاد

عقب نشینی فولاد هنوز روند کاهشی در بازارها ادامه دارد و بازارهای کالایی میل به افت قیمت‌ها را رها نکرده‌اند. بازار فولاد ...