جستجو :

دو راهی فولاد

دو راهی فولاد کاهش محدود بهای شمش فولادی پس از ٣ روز رشد ممتد آن ، دوگانه جدیدی را در بازار فولاد ایجاد ...

فولاد : بر می گردیم!

فولاد : بر می گردیم! کاهش قیمت ها در بازار فولاد وارد چهارمین روز متمادی خود شد تا نرخ ها برای عقب نشینی به رقابت ...