جستجو :

بازار بارانی!

بازار بارانی! جریان کاهشی جدیدی در بازارهای جهانی فولاد از مبدأ چین آغاز شده که از آغاز افت قیمت ها خبر می ...

روزهای خوش سنگ آهن

روزهای خوش سنگ آهن چهره اصلی بازار در روزهای اخیر را باید بیم و امید قیمتی دانست هرچند که بهبود زیرپوستی حجم تقاضا تاکنون ...

بازار کم رمق شنبه

بازار کم رمق شنبه بازار آزاد پلیمرها هفته ای کاهشی را آغاز کرد و شاهد افت غالب قیمت ها در این بازار بودیم که ...

لیزینگ مسکن می آید؟

لیزینگ مسکن می آید؟ هنوز هیچ شرکتی، برای پرداخت تسهیلات لیزینگ مسکن پیش قدم نشده است.علت واکنش منفی شرکت ­های لیزینگ به دستور ...