جستجو :

٢٧ پرده از صندوق ها

٢٧ پرده از صندوق ها در این بررسی وضعیت صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بازار در ٢٧ پرده به نمایش گذاشته شده و ...

در لابه لای صندوق ها

در لابه لای صندوق ها در واقع صندوق‌های سرمایه گذاری نیکوکاری از سال ٩٠ به عنوان ابزار مالی جدید برای اهداف خیرخواهانه طراحی گردیده‌اند که ...

«صندوق ها» منفی تر شدند

«صندوق ها» منفی تر شدند بر این اساس، ۴٩ صندوق دیگر از جمله صندوق های خوارزمی، ارگ، امین آوید، بذر امید آفرین، پیشرو، پیشتاز، تدبیرگر ...

گشتی در میان صندوق ها

گشتی در میان صندوق ها بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در دوره یک ماهه منتهی به پایان دی ماه حکایت از عملکرد نامطلوب آنها ...