جستجو :

«پولبک ؟!»

«پولبک ؟!» بورس تهران در معاملات چهارمین روز کاری هفته هم وضعیت نسبتا خوبی داشت و شاخص کل موفق شد با ثبت ...

«حرکت جسورانه شاخص !!»

«حرکت جسورانه شاخص !!» بورس تهران معاملات دومین روز کاری هفته را تحت تاثیر تحولات بازار شنبه و همچنین کاهش ابهامات در بودجه سال ...

«سه سرباز سبز !!»

«سه سرباز سبز !!» بورس تهران معاملات نخستین روز کاری هفته را تحت تاثیر تحرکات مثبت در بازار ارز و رشد قیمت نفت، با ...

«آتش بس !!»

«آتش بس !!»  بورس تهران معاملات چهارمین روز کاری هفته را با فشار نسبی عرضه آغاز کرد اما نبود فروشنده جدی در قیمت‌های ...

«تعادل نسبی !!»

«تعادل نسبی !!» در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته آغاز خوبی داشت و در همان ...

«شاخص نوسانی !!»

«شاخص نوسانی !!» بوس تهران معاملات نخستین روز کاری هفته را با افزایش نسبی تقاضا تحت تاثیر بهبود وضعیت اینترنت سراسری آغاز کرد ...

«اثرات فضای مجازی !!»

«اثرات فضای مجازی !!»  در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز چهارشنبه شرایط نسبتا خوبی داشت. اگرچه بازدهی ...

«چشم انتظار کدال !!»

«چشم انتظار کدال !!»  در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته بهتر از سطح انتظار ظاهر شد ...

«دستور کار !!»

«دستور کار !!» در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته با گارد نزولی آغاز به کار ...

«سکته ۴.۵٠٠ واحدی !!»

«سکته ۴.۵٠٠ واحدی  !!» در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته تحت تاثیر تحولات اخیر، با فشار ...

«حول محور بودجه !!»

«حول محور بودجه !!» بورس تهران معاملات نخستین روز کاری هفته را مثبت آغاز کرد و شاخص کل تحت تاثیر تحرکات مثبت در نمادهای ...