جستجو :

«اولین موج عرضه !!»

«اولین موج عرضه !!» در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که در بازار روز گذشته پس از گذر از دقایق ...

«آقای پول !!»

«آقای پول !!»  در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز چهارشنبه بدون توجه به افت قیمت نفت، ...

«هوای بهاری بورس !!»

«هوای بهاری بورس !!» در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته یک رشد جدی دیگر را در ...

«شاخص از نفس افتاد !!»

«شاخص از نفس افتاد !!» بورس تهران در معاملات دومین روز کاری هفته معاملات خیره‌کننده‌ و پر حجمی را به نمایش گذاشت. در این روز ...

«هسته شکسته !!»

«هسته شکسته !!»  بورس تهران معاملات روز گذشته را تحت تاثیر اختلال در سامانه معاملات با فشار عرضه و عقب‌نشینی بیش از ۶ ...

«برق ٣ فاز !!»

«برق ٣ فاز !!» در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته یک رشد دیگر را در کارنامه ...

«قدرتی به نام پول !!»

«قدرتی به نام پول !!» در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز دوشنبه مطابق با انتظار با فشار عرضه ...