جستجو :

روز «سخت» بازار...

روز «سخت» بازار... اما امروز از آن دسته روزهایی است که که کمی پیش بینی آن سخت است. روز گذشته فعالان بازار انتظار ...

تقاضای «شکننده»...

تقاضای «شکننده»... مروز چهارشنبه در حالی به نیمه فروردین رسیدیم که ظاهر همچنان اهالی بازار در تعطیلات به سر می برند! در ...

آخرین «شنبه» سال...

آخرین «شنبه» سال... اما برای امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که همچنان نگاه سهامداران معطوف به وبصادر و حواشی ایجاد ...