جستجو :

کیست مرا یاری کند!؟

کیست مرا یاری کند!؟ سال گذشته رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی یعنی محمد رضا نعمت زاده به عنوان نخستین نماینده کاندیداهای ریاست جمهوری بود ...