جستجو :

ریسک در بورس

ریسک در بورس این موضوع مؤید آن است که الزاما قیمت بالاتر نشانه جذابیت بیشتر یک سهم نیست یا قیمت پایین تر نشان ...

کد سهامداری چیست؟

کد سهامداری چیست؟ هر سهامدار، دارای کد ویژه و منحصر به فردی است که به منظور جلوگیری از تشابه اسمی و حفظ امنیت ...

بورس یاد بگیرید!

بورس یاد بگیرید! عصر ایران با همکاری پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی بورس ٢۴ در سلسه مطالب آموزشی که روزهای فرد هفته منتشر ...