جستجو :

اولین قدم برای حسابداری

اولین قدم برای حسابداری اگر می‌خواهید ثروتمند شوید، باید بتوانید عددها را بخوانید و درک کنید. ثروتمندان دارایی می‌خرند و طبقه میانی و بی‌چیزها ...

درس‌ها آغاز شد

درس‌ها آغاز شد در ۴ بخش گذشته خواندیم که من در ٩ سالگی تصمیم گرفتم به حرف پدر دارایم گوش کنم و پولدار ...