جستجو :

وقت فروش پالایشی هاست!؟

وقت فروش پالایشی هاست!؟ سبد پیشنهادی این هفته به سرمایه گذاران توصیه کرده پالایش نفت بندر عباس را با سود فروخته اما پالایشگاه لاوان ...

وقت فروش سهام نیست!

وقت فروش سهام نیست! سبد هفتگی بورس ٢۴ فقط سهام بانک حکمت را برای فروش پیشنهاد کرده و بر نگهداری سهم های بنیادی تاکید ...

بورس با «طعم گیلاس»

بورس با «طعم گیلاس» وقتی برخی سهم های معرفی شده در سبد پیشنهادی مثل ایران ترانسفو بازدهی خوبی به سرمایه گذاران خود می دهد،می ...

مس بخریم...؟

مس بخریم...؟ سبد پیشنهادی این هفته چند سهم پر بیننده از جمله ملی مس و بانک دی را برای خرید توصیه کرده ...