جستجو :

«خسوف ارزی !!»

«خسوف ارزی !!» بورس تهران یک اول هفته رویایی داشت. مهیج‌ترین ماه گرفتگی قرن در حالی شب گذشته رخ خواهد داد ، که ...

«P/E سیاسی !!»

«P/E سیاسی !!»  بورس تهران در معاملات چهارمین روز کاری هفته همزمان با سرعت گرفتن بازگشت نمادها به تابلوی معاملات و بیات شدن ...

«آماده باش کدال !!»

«آماده باش کدال !!»  بورس تهران در معاملات نخستین روز کاری هفته و در یک فضای خلوت ناشی از توقف اتوبوسی سیل عظیمی از ...

«اسیر عرضه !!»

«اسیر عرضه !!»  در صنعت پتروشیمی ، در حالی اکثر نمادها معاملات سرد و یخ‌زده‌ای را به نمایش گذاشتند که نمادهای کوچک شیمیایی ...