جستجو :

«چَتر رکود !!»

«چَتر رکود !!» در گروه لاستیک و تایرسازی پس از فشار عرضه ها در معاملات روزهای ابتدایی هفته ، شاهد معاملات متعادل تری ...

«لاک دفاعی بازار !!»

«لاک دفاعی بازار !!» در گروه دارویی با نزدیک شدن به زمان مجامع شرکت ها شاهد سرعت گرفتن انتشار گزارش های ١٢ ماهه همراه ...

«فاز احتیاط !!»

«فاز احتیاط !!» در گروه مواد غذایی بهپاک همچنان می تازد. سهمی که اخیرا مقاومت ۶١۵ تومانی را درهم شکسته و حالا به ...

«دست انداز موقت !!»

«دست انداز موقت !!» بورس تهران در معاملات دومین روز کاری هفته مثبت آغاز کرد اما همانطور که انتظار می رفت ، قرار گرفتن ...

«در ریل صعود !!»

«در ریل صعود !!» بورس تهران در آخرین روز کاری هفته نیز معاملات متعادل و کم نوسانی را به نمایش گذاشت تا در نهایت ...