جستجو :

«نیاز به شوک !!»

«نیاز به شوک !!» بورس تهران در معاملات آخرین روز کاری هفته شرایط چندان خوبی نداشت و با وجود رشد محدود شاخص اما معاملات ...

«حالت برزخ !!»

«حالت برزخ !!» در گروه پتروشیمی ، اکثر نمادها در حاشیه می باشند اما در این بین هستند نمادهایی که پتانسیل رشد قیمت ...

« تب بازار افتاد !!»

« تب بازار افتاد !!» بورس تهران در معاملات سومین روز کاری هفته نیز شرایطی مشابه با روزهای گذشته داشت و البته فشار عرضه در ...

«از اخزاء به سخاب !!»

«از اخزاء به سخاب !!» اما برای امروز قصد داریم نگاهی به وضعیت غول اوره ساز کشور یعنی پتروشیمی پردیس بیاندازیم. سهمی که طی بازه ...

«مثبت اما کم رمق !!»

«مثبت اما کم رمق !!» در گروه شیمیایی ، شکربن یکی از نمادهایی است که می تواند در میان مدت بازدهی خوبی داشته باشد. خصوصا ...

«هوای شرجی بازار !!»

«هوای شرجی بازار !!» شتران با انتشار اصلاحیه بودجه سال ٩۶ ، با رشد قیمت ١٠ درصدی به تابلوی معاملات بازگشت. این شرکت در ...