جستجو :

«فخوز» چند بخریم؟!

«فخوز» چند بخریم؟! در آن مقطع به هدف اولیه ٣۵٠ تومانی اشاره داشتیم که سهم تا همان محدوده رشد کرد. حالا با تشکیل ...

«قاسم» بخریم؟!

«قاسم» بخریم؟! طی ٢٠ روز کاری گذشته ، ارزش هر سهم شرکت قاسم ایران چیزی در حدود ٣٠ درصد افت داشته است. ...