جستجو :

شادابی با "غشهداب" !

شادابی با شهداب نسبت به سایر شرکت های گروه به دلیل نوع فعالیت دارای مارجین سود بالاتری ست که با تفاسیر فوق ...

آپ چند؟

آپ چند؟ این شرکت از محل تراکنش های بانکی و پوزهای فروشگاهی بخش عمده ای از سود خود را پوشش می دهد ...

سهام جذاب زیر رادار

سهام جذاب زیر رادار نکته قابل تامل آن است که سه صنعت پیشرو مرداد ماه یعنی فلزات اساسی، فرآورده های نفتی و کانه های ...